BIBLIOGRAFIA PRÒPIAIntroducció

He classificat els llibres, els articles i les conferències per separat; hi ha llibres que ja són impossibles de trobar per ser edicions privades o per estar esgotats o retirats del mercat. A la llarga i sempre que no hi hagi prevista una reedició, intentaré oferir aquests darrers en format pdf.

Per no fer una sola llista massa llarga, he classificat els articles en tres categories per facilitar la seva consulta als interessats; malgrat tot la frontera entre un tema i un altre no és sempre absolutament clara. Dins de cada apartat, els articles es classifiquen cronològicament.

En una primera secció hi ha els articles que tracten majoritàriament sobre rellotgeria i mesura del temps en l'àmbit català. En el segon apartat he posat els articles relacionats amb diverses cultures antigues com la romana, l'àrab, la xinesa, etc i en el tercer apartat hi ha els articles sobre història dels rellotges o articles d'abast general.

Hi ha diversos articles que están ja escanejats i es poden  baixar en format pdf. Amb el temps, també els articles i les conferències assequibles per aquest sistema aniran augmentant.


amunt